AMCAR har, med bakgrunn i forslag fremmet av Erling Storstrøm på AMCAR's Klubb- og medlemsforum i 2009, tatt initiativ til en Nasjonal Motordag. AMCAR mener det blir viktigere og viktigere at de som har en motor- og kjøretøyhobby synliggjør denne ovenfor omverden. Det er en stor og mangfoldig interesse for motor og motorhistorie i vårt land. Men mye av det synes ikke, og det ønsker AMCAR å gjøre noe med. Vi tar derfor initiativ til at den 2. lørdagen i juni hvert år skal etableres som en Nasjonal Motordag.

For å markere dagen oppfordrer vi alle motorklubber og motorhistoriske klubber til å ha en eller annen form for aktivitet i sitt nærområde. AMCAR ønsker at publikum, media og styresmakter skal få se hvor mange som har "motor" som hobby. AMCAR vil utarbeide enkle kjørebøker for konseptet og ta initiativ ovenfor andre landsdekkende organisasjoner om å støtte opp under og markedsføre dagen.

AMCAR ser det som naturlig at de landsdekkende organisasjonene bidrar til en nasjonal markedsføring, mens vi håper på at de lokale lag og foreninger tar seg av den lokale markedsføringen. Dette er en ypperlig anledning for lokale motorhobbyinteresserte til å samarbeide på tvers av interessefeltene sine, og derved øke forståelsen og knytte nye bånd. Sammen er vi sterkere.

En Nasjonal Motordag vil synliggjøre ovenfor styrende myndigheter, både lokalt og sentralt, at vi er en stor gruppe som engasjerer et bredt lag av befolkningen. Dessuten markerer vi at vi en gruppe det må tas hensyn til i fremtiden. Vi utfører mye bra sosialt og frivillig arbeid, og vi ivaretar norsk motorhistorie.

La oss ta i et tak sammen og markere vårt mangfold og vår hobby den 12. juni 2010. Vi oppfordrer dere alle til å spre budskapet i alle kanaler, og vi håper at så mange som mulig av Norges motorklubber, lag og foreninger markerer dagen med en liten aktivitet.

Tilleggsopplysninger:
Litt senere kommer det mer på detaljer på hva som kan gjøres av den enkelte klubb.

Det er meningen at ulike klubber gjerne kan samarbeide lokalt om felles arrangementer, uansett om de holder på med bil, MC/moped, traktor, stasjonærmotorer, trikk/tog, båt og fly, og originalt eller modifisert. All aktivitet som kan kobles til det å drive med motor som interesse og hobby kan vises fram. Også motorsport til lands, til vanns og i luft, samt gatebil og racing er velkommen til å delta den dagen. Ingen aldersgrense, så bli med på dette uansett hvor gammel du er.

De klubber som alt har arrangement på den dagen/helgen endrer ikke på sine opprinnelige planer om de ikke selv ønsker det.

Nå kan vi virkelig få vist et stort publikum, media og myndigheter hva mange tusen har som hobby og stor glede av over hele landet hvert eneste år fremover.

Oppdatering
Dokumenter som kan lastes ned for bruk:
Dreiebok for lokalklubber
Invitasjon klubber Nasjonal Motordag
Pressemelding Nasjonal Motordag
Nasjonal Motordag plakat A3
Nettanonse
Plakat sort hvitt


Mvh Erling Storstrøm